Utbildningar

Varje år utbildas hundratals ledare inom snösporten!

I Sverige har du ett antal vägar du kan välja för att få en bra och kvalitativ utbildning.
De organisationer som utbildar har gemensamt att de leder till en skid- och snowboardlärarexamen eller tränarcertifiering.


Utbildningsorganisationerna riktar sig mot olika målgrupper, så det fyller det totala behov som finns inom Svensk snösport.
Du kan finna mer specifik information om de olika organisationernas utbildningar genom att klicka på respektive logga.


Vi hoppas att du vill bli med i vår skidfamilj i framtiden!